Multimedia - galerie zdjęć

Innowacje Społeczne na XXIX Forum Ekonomicznym w Krynicy
 • Debata panelowa - Innowacje społeczne jutra - jak zapewnić sobie przyszłość? 04.09.2019 LUPA
 • Pani Małgorzata Jarosińska - Jedynak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Pani Marta Malec - Lech - Członek Zarządu Województwa MałopolskiegoLUPA
 • Dyskusja "Innowacje Społeczne jutra. Jak zapewnić sobie przyszłość?" XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy ZdrójLUPA
 • Dyskusja "Innowacje Społeczne jutra. Jak zapewnić sobie przyszłość?" XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy ZdrójLUPA
Nakręć się na Rodzinę
 • Fot. Biuro Prasowe UMWMLUPA
 • Fot. Biuro Prasowe UMWMLUPA
 • Fot. Biuro Prasowe UMWMLUPA
 • Fot. Biuro Prasowe UMWMLUPA
Spotkania informacyjne dot. otwartego konkursu ofert
 • Kraków - wystąpienie Pani Marty Malec-Lech - Członka Zarządu Województwa Małopolskiego/ fot. Biuro Prasowe UMWMLUPA
 • Kraków - wystąpienie Pani Wioletty Wilimskiej - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie/ fot. Biuro Prasowe UMWMLUPA
 • Uczestnicy spotkania w Krakowie/ fot. Biuro Prasowe UMWMLUPA
 • Kraków - wystąpienie Pana Rafała Barańskiego - Zastepcy Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie/ fot. Biuro Prasowe UMWMLUPA
ChSB 2019
 • 01LUPA
 • 02LUPA
 • 03LUPA
 • 04LUPA
ukryte zasoby rynku pracy
 • 01LUPA
 • 02LUPA
 • 03LUPA
 • 04LUPA
IX MKRES - 08.04.2019
 • 01LUPA
 • 02LUPA
 • 03LUPA
 • 04LUPA
Dwudniowe posiedzenie Konwentu Dyrektorów PCPR WM
 • 1. Posiedzenie Konwentu Dyrektorów PCPR WMLUPA
 • 2. Wystąpienie Pana Jacka Kowalczyka_Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej MUWLUPA
 • 3. Wystąpienie Pani Katarzyny Łach i Pana Jerzego Szczepańca - przedstawicieli MUWLUPA
 • 4. Warsztaty dot. kontaktów z mediami prowadzone przez Panią Katarzynę HnatLUPA
Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl