{"id":"1801","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2019-02-08<\/span>\r\n \t\t\t\tWojew\u00f3dzki Urz\u0105d Pracy zaprasza do udzia\u0142u w projekcie \"Ma\u0142opolskie gwarancje na rzecz aktywno\u015bci spo\u0142eczno-zawodowej\"<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}