{"id":"1805","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2019-03-01<\/span>\r\n \t\t\t\tKolejny warsztat konsultacyjny grupy ds. kooperacji mi\u0119dzysektorowych w ramach Regionalnej Platformy Wsp\u00f3\u0142pracy ju\u017c za nami!<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}