{"id":"1808","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2019-03-21<\/span>\r\n \t\t\t\tOg\u0142oszono nab\u00f3r na szkolenie pn. \"Zaburzenia psychiczne u dzieci i m\u0142odzie\u017cy \u2013 podw\u00f3jna diagnoza, czynniki ryzyka, podstawy teoretyczne i praca z m\u0142odym cz\u0142owiekiem\" dla kadry O\u015brodk\u00f3w Adopcyjnych<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}