{"id":"1810","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2019-03-28<\/span>\r\n \t\t\t\tSzkolenie pn. \"Zaburzenia psychiczne u dzieci i m\u0142odzie\u017cy \u2013 podw\u00f3jna diagnoza, czynniki ryzyka, podstawy teoretyczne i praca z m\u0142odym cz\u0142owiekiem\" dla KADRY PLAC\u00d3WEK WSPARCIA DZIENNEGO ORAZ ASYSTENT\u00d3W RODZINY<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2019-03-28<\/span>\r\n \t\t\t\tAKADEMIA INNOWATOR\u00d3W SPO\u0141ECZNYCH<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}