{"id":"1813","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2019-03-25<\/span>\r\n \t\t\t\tSzkolenie \u201eZaburzenia psychiczne u dzieci i m\u0142odzie\u017cy \u2013 podw\u00f3jna diagnoza, czynniki ryzyka, podstawy teoretyczne i praca z m\u0142odym cz\u0142owiekiem\u201d dla KADRY PLAC\u00d3WEK WSPARCIA DZIENNEGO ORAZ ASYSTENT\u00d3W RODZINY<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2019-03-25<\/span>\r\n \t\t\t\tVI posiedzenie Rady Innowacji Spo\u0142ecznych<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2019-03-25<\/span>\r\n \t\t\t\tKampania informacyjna \"Nie skazuj mnie drugi raz\"<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}