{"id":"1814","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2019-03-15<\/span>\r\n \t\t\t\tSZKOLENIA SKIEROWANE DLA KADR SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZAST\u0118PCZEJ <\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2019-03-15<\/span>\r\n \t\t\t\tRegionalne mikrodo\u015bwiadczenia, czyli jak korzysta\u0107 z \u201eModelu tworzenia regionalnych program\u00f3w rozwoju ekonomii spo\u0142ecznej\u201d.<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}