{"id":"1822","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2019-04-02<\/span>\r\n \t\t\t\tSZKOLENIE \u201ePraca z dzieckiem z FAS i ze spektrum FAS (diagnoza, terapia, rokowania)\u201d dla KADRY POW, ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZAST\u0118PCZEJ, PWD, ASYSTENT\u00d3W RODZINY, PROWADZ\u0104CYCH RODZINNE DOMY DZIECKA, RODZIN ZAST\u0118PCZYCH<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2019-04-02<\/span>\r\n \t\t\t\tZaproszenie do udzia\u0142u w seminariach dla kadry pomocy spo\u0142ecznej.<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}