{"id":"1823","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2019-04-03<\/span>\r\n \t\t\t\tZa nami dwudniowe posiedzenie Konwentu Dyrektor\u00f3w Powiatowych Centr\u00f3w Pomocy Rodzinie Wojew\u00f3dztwa Ma\u0142opolskiego<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}