{"id":"1863","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2019-06-19<\/span>\r\n \t\t\t\tO ma\u0142opolskich innowacjach w wojew\u00f3dztwie \u015bl\u0105skim <\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2019-06-19<\/span>\r\n \t\t\t\tW dniu 24 czerwca 2019 r. odb\u0119dzie si\u0119 Posiedzenie Komisji Konkursowej<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2019-06-19<\/span>\r\n \t\t\t\tSpotkanie ma\u0142opolskich podmiot\u00f3w zatrudnienia socjalnego i powiatowych urz\u0119d\u00f3w pracy w sprawie systemu wsparcia dla uczestnik\u00f3w KIS i CIS<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}