{"id":"1880","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2019-08-26<\/span>\r\n \t\t\t\tOSTATNIE DNI REJESTRACJI NA BEZP\u0141ATNY WYJAZD SZKOLENIOWO-TERAPEUTYCZNY DLA ZAWODOWYCH RODZIN ZAST\u0118PCZYCH! <\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}