{"id":"1882","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2019-08-07<\/span>\r\n \t\t\t\tMa\u0142opolska z my\u015bl\u0105 o seniorach. Aktywno\u015b\u0107 i wsparcie senior\u00f3w tematem posiedzenia Ma\u0142opolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2019-08-07<\/span>\r\n \t\t\t\tZaproszenie do udzia\u0142u w superwizji i szkoleniach specjalistycznych z zakresu przeciwdzia\u0142ania przemocy w rodzinie.<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}