{"id":"1896","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2019-09-11<\/span>\r\n \t\t\t\tRozpoczynamy cykl spotka\u0144 superwizyjnych i szkole\u0144 w gminach dla Zespo\u0142\u00f3w Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych z terenu Ma\u0142opolski. <\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}