{"id":"1939","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2019-12-03<\/span>\r\n \t\t\t\tOsadzeni z nowos\u0105deckiego Zak\u0142adu Karnego udoskonalili kompetencje wychowawcze<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}