{"id":"1958","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2020-01-10<\/span>\r\n \t\t\t\tREKRUTACJA - Fundacja PAN poszukuje Regionalnych Doradc\u00f3w ds. Strategii Rozwi\u0105zywania Problem\u00f3w Spo\u0142ecznych<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}