{"id":"1987","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2020-03-12<\/span>\r\n \t\t\t\tTrwa nab\u00f3r na cykl superwizji dla pracownik\u00f3w plac\u00f3wek opieku\u0144czo-wychowawczych i plac\u00f3wek wsparcia dziennego<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2020-03-12<\/span>\r\n \t\t\t\tOdwo\u0142anie szkolenia \"Okresowa ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zast\u0119pczej- podej\u015bcie interdyscyplinarne\" <\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}