{"id":"1991","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2020-03-17<\/span>\r\n \t\t\t\tKomunikat dotycz\u0105cy zmiany organizacji obs\u0142ugi w ramach Projektu \u201eMa\u0142opolska Niania 2.0\u201d w zwi\u0105zku z zagro\u017ceniem epidemicznym<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}