{"id":"2004","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2020-05-13<\/span>\r\n \t\t\t\tDotacje dla NGO w ramach rz\u0105dowego Programu Wsparcia Dora\u017anego Organizacji Pozarz\u0105dowych - og\u0142oszono nab\u00f3r wniosk\u00f3w!<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}