{"id":"2070","li":"\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2020-10-21<\/span>\r\n \t\t\t\t\"Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19\" - og\u0142oszono II nab\u00f3r wniosk\u00f3w o grant<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t\r\n \t\t\t
  • \r\n \t\t\t\t2020-10-21<\/span>\r\n \t\t\t\tDoskonalenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zast\u0119pczej - ju\u017c wkr\u00f3tce!<\/a>\r\n \t\t\t<\/li>\r\n \t\t"}