Załaduj kalendarz

Inne wydawnictwa

Spis treści

1. Kapitał społeczny i jego znaczenie w przedsięwzięciach animujących społeczność lokalną

2. Diagnoza społeczna oraz identyfikacja problemów i potrzeb społecznych

3. Program Aktywności Lokalnej jako metoda budowania kapitału społecznego

4. Partnerstwo lokalne jako metoda współpracy

5. Wyniki pracy warsztatowej z ekspertami

6. Dobre praktyki PAL w małopolskich JPS

     Wybrane projekty Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej

     6.1. Program Aktywności Lokalnej - MOPS w Tarnowie

     Program Aktywności Lokalnej na lata 2011-2013

     6.2. Program Aktywności Lokalnej - OPS w Babicach

     6.3. Program Aktywności Lokalnej - OPS w Trzebini

     6.4. Program Aktywności Lokalnej - MOPS Nowy Sącz

     Projekt systemowy "Twoja AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!"

     Projekty Powiatowych Centrów Pomocy Społecznej

     6.5. Program Aktywności Lokalnej - PCPR w Gorlicach

     Projekt systemowy pn. "Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro"

     6.6. Program Aktywności Lokalnej - PCPR w Bochni

     Program Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w powiecie bocheńskim

Logo EER
Logo EPUAP
Mapa dojazdu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

30-070 Kraków; ul. Piastowska 32
tel./ fax: (+48 12) 422 06 36
e-mail: biuro@rops.krakow.pl